restaurant
restaurant

Product review

Description

Fast Food:

1. KFC
http://www.kfc.com./
1) Address: No. 111, Chengzhong Middle Road, Choucheng Street, Yiwu
Phone: 0579-85521561

2) Address: the first floor, No. 586, Choucheng North Road, Yiwu
Phone: 0579-85567536
   
2. McDonald
http://www.mcdonalds.com/
Address: No. 128, Chengzhong Middle Road, Yiwu 
Phone: 0579-85151880
   
3.Subway Restanrant
http://www.subway-zj.com/ 
Address:No.695-697 Gongren North Road,Yiwu
Phone:0579-85532001
 
Pizza:

1. Papa John’s 
http://www.papajohnschina.com/sh/
Address: No. 160, Gongren North Road, Yiwu (near the crossing with Binwang Road) 
Phone: 0579-85577272
   
2. Pizza Hut
http://www.pizzahut.com/
Address: No.88, Chengzhong Middle Road, Yiwu
   
3.Winner Pizza
Address:No.1 Nanmen Street,Yiwu
Phone:0579-85252229
   

Arabian Specialty:
1.The Arabian Night 1001 nightsRestaurant  
http://www.1001nights.com.cn/Index.asp
  Address: No. 85, Street 4, Binwang Commercial Zone, Yiwu
Phone: 0579-5554799 5554899
    
 
2. Yiyiyuan Restaurant
Address: No. 555, Chouzhou North Road, Yiwu
Phone: 0579-85570888

3.Sabah Restaurant 
Address:No.157 Chouzhou North Road,Yiwu
Phone:0579-85564580

4.Egypt Restaurant
Address:No145 Chouzhou North Road,Yiwu
   

5.Arab Restaurant 
Address:No.239 Chouzhou North Road,Yiwu
  

Indian Restaurants:
1. Delhi Durbar
Address:No.123,Block5,Binwang Commercial Zone,Yiwu
Phone:0579-85562715  
   
2. Swad-e-Hindustan
Address:No.342 Chengzhong North Road.Yiwu
Phone:0579-85590377
  
Western Restaurant:

1. Raindrops Dietetic Chainstore Co., Ltd.
http://www.raindrops.cn/
Phone: 0579-85352088
   
 
2.HaoShangHao Steak Restaurant
Address:No.388,ChouZhou North Road,Yiwu 
Phone:0579-85549347
  
3.Yuan3 Restaurant
http://www.yuan3.com
Address:No.99 ,Gongren North Road,Yiwu
Phone:057985470788

4.Shangdian Cafe and Restaurant
Address:No.19 Santing Road,Yiwu
Phone:0579-85547377
  
5.Houcaller Steak Restaurant
http://www.houcaller.com/
Address: No.458 the second floor of Chouzhou North Road,Yiwu
Phone:0579-85549347
   

Cafe:

1. Blue Mountain Cafe 
http://www.lanshancoffee.net/joyin/ShowArticle.asp?ArticleID=82
Address: the second floor of Xuefeng Yinzuo, No. 18, Danxi North Road, Yiwu, Zhejiang Province
Phone: 0579-8567 0555, 8567 0568
   

2. Starbucks
http://www.starbucks.com.cn/en/
Address: the first floor of Yihe Hotel, No. 2, Gongren North Road, Yiwu
Phone: 0579-85020896
   
3.Liangan Cafe
http://www.liangan.cn 
1)Address:The first floor of No.259,Chengzhong North Road,Yiwu
Phone:0579-5331103
2)Address:No.95 Chouzhou North Road,Yiwu

4.U.B.C Coffee
http://www.ubcnn.com
Adress:No56,street7,Binwang Commercial Zone, Yiwu
Phone:0579-85570707
                         
5.Liangan Cafe
http://www.liangan.cn 
1)Address:The first floor of No.259,Chengzhong North Road,Yiwu
Phone:0579-5331103
2)Address:No.95 Chouzhou North Road,Yiwu
Phone:0579-85320345
   

Chinese Restaurant:

Jingxiurenjia Restaurant 
http://www.jinxiurenjia.com/cn/main.asp
Address:No.91.Street 7.Commercial Zone ,Yiwu
Phone:0579-85561000

Zongjiang Restaurant 
Address:No.618,Xicheng Road,Yiwu
Phone:0579-85875577
  Leidisen Restaurant 
 Address:No.4,Jiangdong Middle Road,Yiwu
Phone:0579-85366888